§1 DEFINICJE

1. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi

2. Usługa – czynność świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta polegająca na udostępnianiu Klientowi
przez Usługodawcę platformy KUBEKPAPIEROWY.PL w celu składania zamówień internetowych.

3. Sprzedający – firma EASY, ul Podmiejska 8A, 42-202 Częstochowa, posiadająca NIP: PL5731119824.

4. Kupujący – osoba fizyczna, lub firma dokonująca zamówień w sklepie KUBEKPAPIEROWY.PL

5. Sklep KUBEKPAPIEROWY.PL – infrastruktura techniczna (sprzęt, oprogramowanie, inne wyposażenie techniczne,
w tym łącza po stronie Usługodawcy) zapewniane przez Sprzedającego, umożliwiające świadczenie na rzecz
Klientów Usługi, w szczególności umożliwiające złożenie zamówienia internetowego.